Koszyk

Polityka prywatności

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony
danych osobowych (RODO). Zawiera ono informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez
firmę MSG Invest sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu przy ul. Ptaków Leśnych 17.
Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań,
aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.
Firma przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.
Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.
• Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można podzielić na następujące kategorie:
dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, numer NIP itp.
• Informacje przekazywane nam za pośrednictwem internetowych formularzy kontaktowych.
• Dane profilowe w przypadku utworzenia przez użytkownika administrowanego przez nas konta w klubie użytkownika,
włączając w to nazwę użytkownika i hasło informacje o użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania
i przeglądania naszych serwisów internetowych.

UPRAWNIENIA KONTRAHENTA
MSG Invest sp. z o.o. informuje, że Kontrahentowi przysługuje:
– prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt na wskazane w niniejszym regulaminie adresy
– prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
– prawo do usunięcia danych, jeżeli:
• Kontrahent cofnął zgodę na ich przetwarzanie,
• Kontrahent wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych
• dane osobowe Kontrahenta nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
– prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Kontrahent:
• kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych
• wniósł sprzeciw wobec przetwarzania
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Kontrahent sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
– prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
• z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
• w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
Czynności dokonane przez MSG Invest sp. z o.o. zachowują ważność na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia

KONTAKT:
Aby realizować swoje prawa mogą Państwo złożyć stosowny wniosek za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres kontakt@msginvest.pl
• poczty tradycyjnej na adres firmy MSG Invest sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 17, 05-510 Jastrzębie

Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie.
Zmiany zasad zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.

Darmowa wysyłka

Przy zamówieniach powyżej 150zł

Zwrot produktu do 14 dni

14 dni na zwrot produktu

Gwarancja zadowolenia

Z nami masz pewne zakupy!

Bezpieczna płatność online

Przelewy24 / MasterCard / Visa / BLIK

CZASNAOUTLET
Sprzedaż produktów premium z europejskich sklepów, stacjonarnych i internetowych, końcówki serii, towar powystawowy.

Śledź nas na
Płatność

Korzystamy z bramki do płatności Przelewy24, więc nie musisz się obawiać.